Mobile Network

Cấu trúc mạng với nhấn mạnh vào mạng truyền dẫn quang

5G

Anything about 5G but focusing on optical network
Threads
10
Messages
66
Threads
10
Messages
66

LTE

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

3G

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
There are no threads in this forum.
Top